ARO Logistics - RODO

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Kliknij tutaj aby przeczytać więcej na temat Polityki Prywatności oraz plików COOKIE... Zgadzam się

RODO

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo ARO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Duńskiej 3/5/211 (kod pocztowy: 91-204 Łódź), nr KRS: 0000937267, NIP: 9471987677, REGON: 365320621, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania umowy sprzedaży usług oferowanych przez ARO Logistics sp. z o.o. z/s w Łodzi;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  • marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu ARO Logistics sp. z o.o. z/s w Łodzi, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  • finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa ARO Logistics sp. z o.o. z/s w Łodzi, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa ARO Logistics sp. z o.o. z/s w Łodzi, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
  • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo ARO Logistics sp. z o.o. z/s w Łodzi danych przysługują następujące prawa:
  • dostępu do danych;
  • żądania sprostowania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
  • do przenoszenia danych osobowych.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem ARO Logistics sp. z o.o. z/s w Łodzi ul. Duńska 3/5 lok. 211, 91-204 Łódź, , lub wysyłając maila na adres: biuro@arologistics.pl